1.png

Regulament APSB-R-AN

Regulamentul de Funcţionare al APSB-R-AN a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a APSB-R-AN din data de 17 octombrie 2011 pentru a reglementa relaţiile dintre membri precum şi relaţiile dintre membri şi Asociatie.
Regulamentul de Funcţionare este structurat pe mai multe Capitole astfel:

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.Regulamentul de Funcţionare al APSB-R-AN este un ansamblu de prevederi, norme şi dispoziţii care operează obligatoriu pentru toţi membrii APSB-R-AN.
Regulamentul privind organizarea si functionarea APSB-R-AN va putea fi completat sau modificat la propunerea Preşedintelui sau a Adunării Generale cu votul majorităţii membrilor fondatori.
Art. 2.Membrii APSB-R-AN sunt structuraţi în mai multe categorii:
-membrii fondatori sunt persoane fizice, care se pronunţă în toate chestiunile privind modificarea Statutului şi/sau Regulamentului după caz şi care păstrează drepturile patrimoniale până la încetarea activităţii APSB-R-AN si au drept de vot deliberativ pot indeplini functii de conducere si care pot fi nominalizati pentru functia de presedinte al APSB-R-AN;
-membrii ordinari care pot fi persoane fizice sau juridice din România sau orice altăţară din lume. Aceştia beneficiază de toate drepturile membrilor ordinari prevazute in statut dacă după dobândirea calităţii de membru îşi menţin această calitate până la încetarea activităţii APSB-R-AN si au drept de vot consultativ si pot indeplini functii de conducere si executive in baza deciziilor Consiliului Director al APSB-R-AN pe termen determinat sau nedeterminat pana la revocare, membrii ordinari nu pot face parte din Consiliul Director.                            mai mult...

RO | FR

Logare

Newsletter