1.png

Statutul APSB-R-AN

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246 din 2005, denumită în continuare O.G. 26/2000, aprobată și modificată, în calitate de fondatori și în temeiul dreptului  constituțional la asociere, ne exprimăm voința pentru înființarea unei asociații, denumita in continuare “ ASOCIAȚIA”,  având următorul statut :

   I. Generalitati
Art. 1.  Denumirea
Denumirea ASOCIAȚIEI este: “ASOCIAȚIA DE PROMOVARE A SCHIMBURILOR BILATERALE – ROMÂNIA – AFRICA DE NORD” conform dovezii disponibilității denumirii  nr.100786/06.07.2011 emisă de către Ministerul Justiției, Direcția pentru Relații cu Publicul și evidență O.N.G., și va fi cuprinsă în toate actele ce emană de la aceasta.

Art. 2. Sediul
(1) Sediul ASOCIAȚIEI este în Municipiul Constanţa, șos. Mangaliei, nr. 80B, et. 3, ap. 5, judeţ Constanţa.
(2) Sediul ASOCIAȚIEI  poate fi schimbat în orice loc sau localitate din țară, pe baza hotărârii Consiliului Director, luată în conformitate cu prezentul statut.                                    mai mult....

RO | FR

Logare

Newsletter